Från ord till handling


Oron över Östersjöns tillstånd samt frustrationen över enbart festtal var utgångspunkten för projektet Ett Rent Östersjön som lanserades av John Nurminens Stiftelse 2004. Stiftelsens yttersta syfte, att slå vakt om det finländska maritima kulturarvet, skulle inte kännas särskilt meningsfullt om Östersjön dog inför våra ögon. Syftet var att åstadkomma en märkbar förbättring i Östersjöns tillstånd, så att finländarna och alla som bor runt Östersjön ska kunna njuta av sitt hav även framdeles.

Östersjön känner inga gränser, och därför riktar John Nurminens Stiftelse sina åtgärder till platser där vi med varje euro kan åstadkomma den största positiva effekten för miljön. Fondens verksamhetsprincip är att fungera som en katalysator mellan olika samhällssektorer och länderna runtom Östersjön och att påskynda verkställandet av åtgärder som är kritiska för Östersjöns tillstånd. Projektet Ett Rent Östersjön satsar på att motverka eutrofieringen genom att minska fosforutsläppen samt på att förhindra en oljekatastrof i Finska viken genom att utveckla ett förutseende styrsystem för fartygstrafiken i samarbete med nyckelaktörer inom sjöfarten.

Vi är medvetna om att det också finns många andra utmaningar för Östersjön. Det är dock viktigt att kunna avväga problemens dimensioner och ta fasta på dem som man kan förbättra för att snabbt och framgångsrikt påverka Östersjöns tillstånd. Projektet Ett Rent Östersjön fungerar så att vårt slutgiltiga mål är att göra vårt arbete för att skydda Östersjön onödigt.