Varför har så många företag gett sitt stöd till projektet Ett Rent Östersjön?

Östersjöns dåliga tillstånd berör oss alla. Varje företag kan med sin egen verksamhet och sitt exempel främja hållbara miljövärderingar i samhället. Genom att konkret stödja skyddet av Östersjön via projektet Ett Rent Östersjön får företaget en möjlighet att delta i ett arbete som upplevs som viktigt och som de flesta företag inte kan påverka direkt genom sin egen verksamhet.
Arbetet för Ett Rent Östersjön är konkret, resultaten mätbara och projekten mycket kostnadseffektiva. Projektet har även övertygat många företag om nyttan av att satsa på ett renare hav.

Varför inledde stiftelsen projektet?

Styrelsen för John Nurminens Stiftelse har redan länge känt en oro för Östersjöns tillstånd. Styrelsens ordförande Juha Nurminen tog initiativet till Fonden för ett rent hav och ett projekt som avser att sätta in konkreta, kostnadseffektiva och snabba åtgärder för att hjälpa Östersjön.

Är de modeller och forskningsrön som presenteras inom projektet pålitliga?

Stiftelsen har som basuppgift använt den Östersjömodell som används bl.a. i Finland och som även de finländska miljömyndigheterna grundar sina algprognoser på. Modellen ägs av centret för miljökonsekvensbedömningar i Finland YVA Oy och av Finlands miljöcentral och har använts i flera vetenskapliga publikationer. Det övriga materialet grundar sig på undersökningar från forskningsinstitut och expertutlåtanden, till exempel från Finlands miljöcentral, sjöfartsverket samt forskningscentralen Merikotka som forskar i sjösäkerhet och sjötrafik.
I modellberäkningar ingår alltid osäkerhetsfaktorer bland annat till följd av förenklingar som görs i modellerna. Dessutom inverkar exempelvis variationen i den årliga nederbörden näringsutsläppen i Östersjöområdet. Datormodellberäkningar är den enda metoden för att göra riktgivande prognoser av miljöeffekterna av någon åtgärd eller utvecklingen av miljöns tillstånd.

Om eutrofieringsprojekten
Om projektet Tankerskydd