Östersjön – ett unikt hav


Vattnet i Östersjön är saltfattigt brackvatten – en unik blandning av saltvatten och sötvatten. Saliniteten (salthalten) i Östersjön är endast omkring en femtedel av saliniteten i oceanerna (35 promille). Dessutom minskar saliniteten i Östersjöns ytvatten mot norr, så att vattnet i Bottenviken och längst in i Finska viken är praktiskt taget sötvatten.

Jämfört med världshaven är Östersjön en liten och grund bassäng. Dess medeldjup är endast 55 meter, medan medeldjupet i oceanerna är flera kilometer och till och med i Medelhavet cirka en kilometer. Östersjöns största djup är 450 meter. Östersjön förbinds med Nordsjön genom de smala danska sunden och vattnet byts ut mycket långsamt. Enligt beräkningar tar det omkring 30 år för Östersjöns hela vattenmassa att bytas ut. På grund av den långa omsättningstiden påverkar miljögifter och eutrofierande näringsämnen Östersjön under en lång tid.

Miljöministeriets, SYKEs och Meteorologiska institutets Östersjön-lexikon