Bildbank

Fotona på bildbanken får användas av massmedia och våra samarbetsparter i anslutning till artiklarna om projektet Ett Rent Östersjön och John Nurminens Stiftelse. Fotografens namn och källan ska alltid anges i samband med ett foto: John Nurminens Stiftelse, Ett rent Östersjön. Användning av fotona för kommersiella ändamål är förbjuden. Fotografen har rätt att i efterhand kräva skadestånd för missbruk av fotona.

Följande fotografer har gett tillstånd att använda sina foton används i anslutning till informationen om Ett rent Östersjön:

Janne Gröning, Archipelago Photo, www.archipelagophoto.com
Anu och Ilkka Lastumäki, www.itameri.kuvat.fi

Bruksvillkor:

Fotona på bildbanken får användas av massmedia och våra samarbetsparter i anslutning till artiklarna om projektet Ett rent Östersjön och John Nurminens Stiftelse.

Fotografens namn och källan ska alltid anges i samband med ett foto: John Nurminens Stiftelse, Ett rent Östersjön. Användning av fotona för kommersiella ändamål är förbjuden. Fotografen har rätt att i efterhand kräva skadestånd för missbruk av fotona.

Fotograferingen omfattas av den finska upphovsrättslagen. Genom upphovsrättslagen har de som utför ett skapande arbete ensamrätt att bestämma på vilket sätt deras alster används. I praktiken äger fotograferna sina egna foton och endast beviljar sina kunder tillstånd att använda fotona.

Godkänn / Förkasta