Bakgrund för projekten


Efter att styrelsen för John Nurminens Stiftelse börjat oroa sig för Östersjöns tillstånd 2004 hörde man ledande havsmiljöexperter för att utreda om det fanns en konkret roll för Stiftelsen inom skyddet av Östersjön. Enligt experterna var det snabbaste och kostnadseffektivaste sättet att förbättra Östersjöns tillstånd att effektivera metoderna för fosforrening hos de avloppsreningsverk som ligger i Östersjöns avrinningsområde.

Det första objektet var S:t Petersburgs tre största reningsverk. Genom att effektivera fosforreningen i dem kan den mängd fosfor som släpps ut i Finska viken och som göder algerna minskas med nästan 27 procent. Enligt Finlands miljöcentral är detta, i relation till alla möjliga vattenskyddsåtgärder i Finland och Ryssland, det kostnadseffektivaste och snabbaste sättet att förbättra tillståndet ute i Finska viken. Insatsen minskar redan på några år klart algmängderna i Finska viken, förutsatt att inga drastiska förändringar sker i de omgivande omständigheterna.