Miksi niin monet yritykset ovat tukeneet Puhdas Itämeri -hanketta?

Itämeren huono tila koskettaa meitä kaikkia. Jokainen yritys voi omalla toiminnallaan ja esimerkillään edistää kestävämpiä ympäristöarvoja yhteiskunnassa. Konkreettisen Itämeren suojelutyön tukeminen Puhdas Itämeri -hankkeen kautta antaa yrityksille mahdollisuuden osallistua tärkeäksi koettuun työhön, johon useimmat yritykset eivät oman toimialansa puitteissa voi suoraan omalla toiminnallaan vaikuttaa.
Puhdas Itämeri -hankkeen työ on konkreettista, tulokset mitattavia ja projektit hyvin kustannustehokkaita. Hanke onkin vakuuttanut useat yritystukijat sijoittamaan puhtaamman meren puolesta.

Miksi säätiö on aloittanut projektin?

John Nurmisen Säätiön hallitus on pitkään ollut huolestunut Itämeren nykyisestä tilasta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan Juha Nurmisen aloitteesta perustettiin Puhdas Meri -rahasto ja hanke, jonka tarkoitus on auttaa Itämerta konkreettisesti, kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Ovatko hankkeessa esitetyt mallinnukset ja tutkimustulokset luotettavia?

Säätiö on käyttänyt pohjatietoina mm. Suomessa käytössä olevaa Itämeri-mallia, jota myös Suomen ympäristöhallinto käyttää leväennusteissaan. Malli on YVA Oy:n ja Suomen ympäristökeskuksen omistuksessa, ja sen avulla on tehty useita tieteellisiä julkaisuja. Kaikki muu esitetty materiaali perustuu tutkimuslaitosten, kuten Suomen ympäristökeskuksen, Merenkulkulaitoksen sekä meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin.
Mallinnuksiin liittyy aina epävarmuuksia, jotka juontavat juurensa muun muassa malleissa tehtäviin pelkistyksiin. Lisäksi Itämeren alueella esimerkiksi eri vuosina vaihtelevat sademäärät vaikuttavat ravinnekuormitukseen. Tietokoneella mallintaminen on ainoa keino ennustaa suuntaa-antavasti jonkin toimen ympäristövaikutusta tai ympäristön tilan kehitystä.
Rehevöitymishankkeista
Tankkeriturvahankkeista