Tietoa Itämerestä


Itämeriportaali
Itämeriportaalin sanakirja
SLL:n Itämeritietoa
Itämeri NYT
Itämeren levätilanne

Yhteistyökumppaneita ja muita itämeritoimijoita

Baltic Sea 2020
Itämeren kaupunkien liitto (UBC)
HELCOM
Ympäristöministeriö
Ulkoasiainministeriö, Itämeren alueen yhteistyö
SIDA
Liikenneviraston Meriosasto

John Nurmisen Säätiö