Ainutlaatuinen Itämeri

Itämeren vesi on vähäsuolaista murtovettä - ainutlaatuinen sekoitus suolaista ja makeaa. Itämeren veden suolapitoisuus on vain noin viidesosa valtamerten suolapitoisuudesta (35 promillea). Lisäksi Itämeren pintaveden suolapitoisuus vähenee pohjoista kohden, ja Perämerellä sekä Suomenlahden pohjukassa Itämeren vesi onkin lähes makeaa.

Valtameriin verrattuna Itämeri on pieni ja matala. Itämeren keskisyvyys on vain 55 metriä, kun keskisyvyys valtamerissä on useita kilometrejä ja Välimeressäkin noin kilometrin. Itämeren syvin kohta on 450 metriä syvä. Itämeri on yhteydessä Pohjanmereen kapeiden Tanskan salmien kautta ja veden vaihtuvuus on hyvin hidasta. Laskennallisesti Itämeren koko vesimäärän vaihtumiseen on arvioitu kuluvan noin 30 vuotta. Veden hitaan vaihtumisen vuoksi ympäristömyrkyt ja merta rehevöittävät ravinteet jäävät vaikuttamaan Itämereen pitkäksi ajaksi.

Ympäristöministeriön, SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen Itämeri -sanakirja