Hankkeella saavutettavat hyödyt

Asiantuntijoiden mukaan ENSI-palvelun käyttöönotto lisää turvallisuutta Suomenlahden merenkulussa. Onnettomuuksia estämällä palvelulla on ympäristönsuojelun kannalta oleellinen merkitys. Lisäksi palvelun avulla tankkerit voivat optimoida aikataulujaan ja lyhentää näin esimerkiksi odotusaikoja satamissa, mistä koituu kustannussäästöjä.

Tankkeriturva-hanke luo edellytykset kokonaan uudenlaiselle ajattelulle alusliikenteen ohjauksessa. Reittisuunnitelmien tarkastaminen ja seuranta ovat jo sinällään tärkeitä uusia lisätoimenpiteitä meriturvallisuuden takaamiseksi. Lisäksi Tankkeriturva-hankkeeseen liittyvä kaksisuuntainen tiedonvaihto aluksen ja maissa olevan viranomaisen välillä avaa kokonaan uusia mahdollisuuksia tankkeriturvallisuuden edistämiseen. Kun tiedonvaihdon perusteet ovat kunnossa, voidaan ENSI-palvelun pohjalta kehittää rajattomasti myös uusia, merenkulkijoita hyödyttäviä palveluita sekä laajentaa toimintatapaa kansainvälisesti.

John Nurmisen Säätiön Tankkeriturva-hanke on esimerkki konkreettisesta projektista, jossa toteutuvat julkisen palvelun ja yksityisen sektorin sekä palvelunkäyttäjien edut.